Gıda Ürünlerinin Katma Değer Vergisi Oranı Düştü

13.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da değişiklik yapılarak ÖTV’ye tabi olanlar hariç olmak üzere tüm gıda ürünlerinin KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.
%8 KDV Oranına Tabi Olup ÖTV Uygulanmayan Tüm Gıda Ürünlerinin KDV Oranı %1’e İndirilmiştir

İşbu Duyuru konusu Karar ile, yukarıda sözü edilen 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli %8 KDV oranına tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığıyla birlikte %1 KDV oranına tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı (I) sayılı listeye dahil edilmiştir. Böylece bu malların KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Aynı Kararda, (I) sayılı listeye dahil edilen gıda ürünlerinden ÖTV’ye tabi olanların tesliminde %8 KDV oranı uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre, anılan BKK’nın 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik (I) sayılı listesinin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan tüm gıda ürünleri (yiyecek ve içecekler) için (ÖTV’ye de tabi olan havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı ve meyveli gazozlar, meyve suları, soğuk çay, enerji içecekleri ve benzerleri hariç) KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
KDV Oranlarının Tespitinde Toptan-Perakende Ayırımı Kaldırılmıştır

2007/13033 sayılı BKK’da bazı gıda maddeleri (kuruyemişler, baharatlar, baklagiller, kırmızı et, patates, soğan, zeytin, zeytinyağı, tavuk yumurtası, toptancı hallerinde satılan yaş sebze ve meyve gibi) için toptan satış aşamasında %1, perakende satış aşamasında ise %8 KDV oranı uygulanmaktaydı.

İşbu Duyuru konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile, toptan ve perakende teslim ayrımı kaldırılmış olup, ÖTV’ye tabi olanlar dışındaki tüm gıda ürünlerinde KDV oranı, toptan ve perakende ayrımı olmaksızın her aşamada %1’e indirilmiştir.
Otel, Lokanta, Kafe, Pastane Gibi Yerlerde Sunulan Yiyecek ve İçeceklerde KDV Oranı %8 Olarak Devam Edecektir

Cumhurbaşkanı Kararı ile gıda teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiş olmakla birlikte, yemek servis hizmetlerinde (hizmetin türü ve verildiği yere göre %8 veya %18 şeklinde) uygulanan KDV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, restoran, kafeterya, pastane gibi yemek hizmeti verilen, ayakta yemek yenilen, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin KDV oranları aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Dolayısıyla, yemek servis hizmetiyle birlikte sunulan; ekmek, içecek, tatlı, vb. ürünlerin KDV oranı, yemeğin tabi olduğu KDV oranı esas alınarak hesaplanacaktır.

Hem yerinde servis sunan hem de gıda ürünü satan yerlerde ise, sadece gıda teslimleri/satışları için KDV oranı %1 olarak uygulanabilecektir. Örneğin, bir pastane, baklava ya da simit işletmesi, müşterilerine ürünlerini (pasta, baklava, simit) işletmesinde (oturularak tüketilmek üzere) servis ediyorsa %8, işletme dışında tüketilmek üzere paketle ürün satışlarında %1 KDV oranı uygulaması söz konusu olabilecektir.
Diğer Hususlar

* Malların yurtiçi satışında olduğu gibi ithalinde de %1 KDV oranı uygulanacaktır.
* İndirimli orana tabi bu satışlar ile ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir. KDV iadesi, satışın yapıldığı yıl mahsuben veya takip eden yıl nakden ya da mahsuben yapılabilecektir.
* Söz konusu oranlar Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı (13.02.2022) tarihi izleyen gün olan 14.02.2022 günü itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.
* Mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay malın teslimi anında doğduğu için, değişikliğin yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihinden önce teslim edilen ancak faturası bu tarihten sonra düzenlenen mallar için değişiklikten önceki KDV oranlarının uygulanması gerekecektir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

 • 08.06.2022
  7000 TL´yi Aşan Ödemelerin Tahsili
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 7.000 TL´yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda, aynı gün içinde toplam miktarı 7.000 TL´yi aşan veya farklı tarihlerdeki kısım
 • 06.06.2022
  Otuz Gün Dolmadan İmzalanan İbraname Geçersiz
  İbra sözleşmesi 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu?nda düzenlenmiştir. İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesine dair 420. maddeye göre ibra sözleşmesinde aranan kriterler şöyle
 • 08.06.2022
  E-Belge Uygulamaları
  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)?nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak ayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kayna